Świadoma Komunikacja kluczem do sukcesu zawodowego

 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty “Świadoma Komunikacja kluczem do sukcesu zawodowego”

 

Program obejmować będzie cykl 15 szkoleń, każde po 2 godziny, mających na celu wesprzeć kobiety objęte pomocą, podniesienie ich samooceny, wzmocnienie postawy asertywnej, podniesienie kompetencji wychowawczych i społecznych, reintegrację społeczną oraz zapobieganie patologiom społecznym.

Tematy zajęć:

1) Autoprezentacja

2) Jak mówić by nas słuchali

3) Pokonaj Stres

4) Sztuka Negocjacji

5) Komunikacja interpersonalna

6) Rozwiązywanie konfliktów.

7) Postawa asertywna a nie roszczeniowa.

8) Pokonaj stres.

9) Jak radzić sobie z emocjami?

10) Komunikacja interpersonalna.

 

Zgłoszenia do projektu:

Tel. 574 770 747

Mail: zapisy@fundacjalafontaine.org